THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

VỀ THĂM CỔ AM


     VỀ THĂM CỔ AM

                   Văn Liêm 

  Con về thăm lại quê hương
  Cổ Am, Vĩnh Bảo (1) nhớ thương vô vàn…            Đền thờ Danh Nhân Văn Hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm 

  Qua cầu Khuể, về Trung Am (2)  
  Con sông Hàn, nước chảy tràn về Đông
  Bao Hào kiệt uống nước sông
  Nghìn đời ghi tạc quốc công Trạng Trình           Nhà Văn Hóa Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo

  “Trường Xuân Kiều” (3) nối cánh đồng
  “Bút Kình Thiên” (4) mãi tạc dòng nho gia
  Cánh đồng Vĩnh Bảo bao la
  Nhớ “Tương Tư Thảo” (5) cho ta say trời...                          Cánh đồng Thuốc Lào Vĩnh Bảo

  “Bao giờ Tiên Lãng chia đôi
  Sông Hàn nối lại thì tôi lại về” (6) 
  Câu thơ như lời nguyện thề 
  Cổ Am, Lý Học miền quê Trạng Trình…                     Dưới chân Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Về thăm mảnh đất hiển linh
  Nhơ ơn các bậc Thánh nhân quê mình 
  Dâng hương trong buổi bình minh  
  Con xin ghi tạc nghĩa tình quê hương ! 

     
  
           Dâng hương ở Đài Liệt sĩ xã Cổ Am 


---------------------------------------------
(1) - Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo thuộc Hải Phòng;
(2) - Xã Trung Am có thôn Lý Học, nay gọi là làng Lý Học, nơi có Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm;   
(3) - Ở Cổ Am có cây cầu đá do Trạng Trình cho xây cất để dân đi làm đồng áng đỡ vất vả, trên thân cầu có chữ ''Trường Xuân Kiều'' do chính tay Trạng viết; Nay lưu giữ trong Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
(4) Để khuyến học, Trạng Trình cho dựng một trụ đá cao trên đỉnh cái gò đầu làng, đặt tên là Bút Kình Thiên” nghĩa là ''Bút chống trời"; Nay vẫn còn di tích Tháp bút kình thiên; 
(5) - “Tương tư Thảo” là tên đặt cho Cây Thuốc lào Vĩnh Bảo;

(6) - Thơ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiên Lãng là một huyện nằm ở phía bắc huyện Vĩnh Bảo - nơi Trạng Trình thường đi qua để về quê hương. Khi Trạng Trình còn sống, Tiên Lãng có một con sông đào chia đôi huyện, nhưng bị lấp đi. Trang Trình muốn khơi lại dòng sông này để dân lưu thông. Sau này sông được khơi thông (chia đôi Tiên Lãng) và dòng sông Hàn được bắc cây câu phao nối 2 bờ. Để ghi nhớ tới công lao và 2 câu thơ của Trạng, Nhà nước đã quyết định xây dựng Khu văn hóa tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế mới biết, Trạng Trình là nhà tiên tri số một hyền thoại của Viết Nam! 
           Tặng TỦ SÁCH VĂN HÓA cho Quê hương 
 

   Viếng Khu Tượng Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM


Khuôn cổng mà hơn 60 năm trước mình cùng các bạn chơi bi, chơi đáo... 


   


Thăm và trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo - nơi mình đã học những con chữ và tâp làm những phép tính đầu tiên.                                 Đình Làng Cổ Am 


                                      
   
                      Cây Đa trong Sân đình Xả Cổ Am 
                     Bên THÁP BÚT KÌNH THIÊN

Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

https://www.youtube.com/watch?v=56DYRMl4Gjo&t=449s


Đọc tiếp »