THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

BÔNG LỰU               BÔNG LỰU

              Đầu tường cây Lựu trổ bông
            Nhớ em anh đến, em không có nhà
              Gót buồn tha thẩn vào ra
            Bông Lựu thắm đỏ như là chờ ai…

              Văn Liêm 05/02/2018 

Đọc tiếp »