THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

VẤN VƯƠNG TÓC DÀI


   VẤN VƯƠNG TÓC DÀI 

                 Văn Liêm  

Tóc dài em thả mênh mang
Để lòng tôi thấy xốn xang bồi hồi
Chiều chiều ra mái hiên ngồi
Em hong mái tóc... cho tôi rối lòng 
Đêm về thao thức nhớ mong
Suối tóc óng ả trôi không bến bờ…
Chiến tranh... gác lai niềm mơ
Tôi vào bộ đội, 
          Em chờ... em mong... 
Vấn vương theo bước hành quân
Suối tóc thấp thoáng trôi không bến bờ...

Ngày về tìm lại niềm mơ
Em không còn đó...
Ai chờ đợi tôi...
Chiến tranh đành phải chia đôi… 
Nghe tin tôi mất,
     Em tôi nghẹn lòng...
Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Người đi biền biệt mà không thấy về.... 


Cha mẹ nghèo, ở vùng quê 
Trông con khôn lớn gả về làm dâu 
Đành lòng... nén chăt nỗi đau 
Cúi lạy cha mẹ, em mau theo chồng... 

Còn đâu những buổi chiều mong
Tìm trong hương gió... em hong tóc dài...
Mong em luôn có niêm vui
Tóc dài vương vấn...
          mặc tôi rối long...


Videoclip :  
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét