THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

TÂM TĨNH LẶNG


         TÂM TĨNH LẶNG 


Tâm tĩnh lặng lắng nghe ngàn con sóng 
Sóng xô bờ... Sóng trăn trở trong tim... 


   
                                   Văn Liêm 2019 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét