THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

CHIẾC LÁ HƯ KHÔNG

      
    CHIẾC LÁ HƯ KHÔNG 

                    Văn Liêm 

     Sức lực giờ đã hư hao 
Xin làm chiếc lá thả vào hư không 
     Bón cho đất mẹ ươm mầm 
Cây lên xanh tốt thoả lòng ước mong.. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét