THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

THƠ VÀ ĐỜI                 THƠ VÀ ĐỜI (Tuyên ngôn Thơ) 

                                            Văn liêm                                                  


                
                       

                
               Trong bộn bề một ý thơ chợt đến 

               Làm dịu đi những trăn trở đời thường

               Một nhành non cho trời thêm xanh biếc 

               Một vần thơ cho ta sống đẹp hơn !  

   Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét