THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

NẾU CÓ KẺ…


            NẾU CÓ KẺ…

                         Văn Liêm 

Nếu có kẻ yêu em không bằng anh,
Hãy bảo hắn rút lui trong danh dự.

Nếu có kẻ yêu em bằng anh,
Hãy bảo hắn mang gươm ra so thử.


Nếu có kẻ yêu em hơn anh,
Hãy lắng nghe từ nhịp đập Trái tim,

Em sẽ nhận ra một điều rất thực:  
“Không trái tim nào khắc khoải như tim anh!”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét