THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

TRĂN TRỞ NỖI BUỒN

       
                                  Văn Liêm 


               Vì sao em tránh mặt anh,
               Nỗi buồn trăn trở ...
                           mông mênh nỗi buồn ...  

               Trong anh chỉ có tình thương,
               Cớ sao em nỡ né đường anh đi ? 

               
           

              Lỗi lầm thì cũng đôi khi,
              Bây giờ anh phải làm gì, hỡi em ?

                 
              
              
              Tội là tội của con tim,
              Nỗi buồn sẻ nửa, đôi bên càng buồn ...

            


                                               1997 

Ngô Việt Bách đã viết: Đọc lại kỉ niệm của 4 năm trước, càng thấy một nhà thơ Văn Liêm giầu tình cảm và rất nhẹ nhàng!

           Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét