THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

A N H N Ợ E M


         A N H  N Ợ  E M

         Văn Liêm 


Anh nợ em quá nhiều,
Làm sao trả cho hết?
Nợ tình em tha thiết,
Nợ niềm vui chợt qua,

Nợ những buổi chiều tà
Nhớ em buồn da diết,
Nợ đêm dài thao thức,
Khắc khoải những vần thơ…
Nợ khi em đợi chờ
Anh đến không đúng hẹn,
Nợ tình chưa trọn vẹn
Để tháng ngày phôi pha…

Nếu trời cho chúng ta,
Được sống thêm kiếp nữa,
Anh cũng xin dành cả
Để trả nợ cho em.

                      1982

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét