THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

BAY ĐI TÌM EM                    Văn Liêm


          Ước gì có đôi cánh
          Để bay đi tìm em,  

          Anh sẽ vượt màn đêm,
          Vượt phong ba, bão tố.

          Cứ lần theo sợi nhớ
          Anh sẽ tìm được em.
                                                                                    2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét