THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

MƯA BUỒN

  
          M Ư A  B U Ồ N

               Văn Liêm 


Mưa rơi rả rích ngoài hiên vắng,
Trằn trọc đêm thâu, giấc chẳng lành,
Gió lùa khe cửa nghe thấm lạnh,
Giọt nhớ, giọt thương, buồn mông mênh...

                              1974 

 
 

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét