THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

CÂU ĐỐI THIÊN NIÊN KỶ
Tàn điếu thuốc, vừa tàn Thiên niên kỷ (1)


Chớm giao thừa, chớm nở một nhành mai (2)


___________________

(1) Nguyễn Hữu Hùng ra vế câu đối thứ nhất khi hút hết điếu thuốc vào lúc giao thừa năm 2000.
(2)  Vế câu đối thứ hai là của Văn Liêm.  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét